Eğitim ve Uzmanlık
1986 - 1992 - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
1995 - 2001 - SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
2001 - 2009 - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçentlik
2009 - 2013 - Klinik Şefi- Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu: Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Klinik
2013 - 2018 - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji ABD, Profesörlük

Deneyim
Kopenhag Rigshospitalet Üniversite Hastanesi, klinik gözlemci (Ekim-Kasım1997)
Hannover Krankenhaus Norstadt Hastanesi ve Hannover Tıp Fakültesi  klinik gözlemci (Ocak-Şubat 2000).
Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi, klinik gözlemci (Temmuz-Eylül 2002).
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, nöroşirürji kliniklerinde gözlemci (Nisan-Temmuz 2003)
Freiburg Üniversitesi Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji Kliniği'nde  TÜBİTAK ve DFG bursu ile destekli) klinik gözlemci ve araştırmacı olarak bulundu (Ekim 2005-Eylül 2006).
Belleria Hastanesi, Bologna, İtalya (Dr. Giorgio Grank, Endoskopik kafa tabanı cerrahisi merkezi), klinik gözlemci (7-17 Nisan 2009)
Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği:  Klinik Şefi (Ocak 2012- Mayıs 2013).
Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği - Klinik Eğitim ve İdari Sorumlu (2009-2013).
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep MedicalPark Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Öğretim üyesi (Aralık 2014-2018)

Kurs ve Sertifikalar
1.  Endoskopik Hipofiz Cerrahisi Kursu, Kurs Direktörü: Dr. Mustafa Berker,, HÜTF, Kırmızı Anfi Sıhhiye, Ankara, 26 Ekim 2007.
2.  2nd İstanbul Microsurgery Course, Hands-on White Matter Dissection and Live Surgery,  Yeditepe University Hospital, İstanbul, Turkey, December, 5-9, 2011.
3. Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Kursu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2-3 Aralık 2011.
4. V. International Workshop on Neurosurgical Endoscopy, Acıbadem University, School of Medicine, İstanbul, 16-17 Eylül 2011.
5. Microsurgery Course, June, Yeditepe University Hospital, İstanbul, Turkey, 22-24, 2012.
6. 15th İnternational Neuroendoscopy  Training Course for Neurosurgeons and Neurosurgical Nurses, Ghent, Belgium, 9-12 Mayıs 2010.
7. Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Kursu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2-3 Aralık 2011.
8. Course in Microscopic and Endoscopic Aproaches to the Skull Base, IRCAD, University of Strasbourg, France, 15-17. 06.2011.
9. Course in Microsurgery, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 22-24 Haziran 2012.
10. 3rd İstanbul Microsurgery Course, Hands-on White Matter Dissectionand Live Surgery, Yeditepe University Hospital, İstanbul, Turkey, 25-30 Haziran 2012.
11. Endoscopic Endonasal Surgery of the Cranial base and Pituitary Fossa, September, 26-29, 2012.
12.The II. Selçuk University Skullbase Surgey: Endoscopic Endonasal Surgery Course, Konya, Turkey, 7-10 Kasım 2012.
13. Hipofiz Adenomlarına Yaklaşım ve 3 Boyutlu Anatomik Sunum Toplantısı, Olgu sunumu, Guzel A. Direktör: Prof. Dr. Türker Kılıç,Samsun, 6 Nisan 2013.
14. II. Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi Sempozyomu, Kurs Direktörü: Prof. Dr. Savaş Ceylan, Kocaeli, 4 Mayıs 2013.
15. IV. İstanbul Mikrocerrahi Kursu (Bölüm II), Kurs Direktörü: Prof. Dr. Uğur Türe,  Hands- on White Matter Dissection & Live Surgery in 3D, İstanbul, 17-22 Haziran 2013.
16. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu II. Kurs, Kurs Direktörü: Prof. Dr. Ali Arslantaş, Manisa, 27 Haziran 2013.
17. Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri, Kurs Direktörü: Prof. Dr. Ali Arslantaş, Çeşme, İzmir, 26 Eylül 2013.
18. Endoscopic Neuro and Spine Surgery (Modül I-2) Saarland University Medical Center, Kurs Direktörü: Prof. Dr. J. Oertel, Homburg-Saar, Germany, 25-27 Eylül 2013.
19. Kafa Tabanı Kadavra Diseksiyon Kursu, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi  Kurs Direktörü:  Prof. Dr. Türker Kılıç, Y. Doç. Dr. Akın Akakın,  BAU Tıp Fakültesi, Göztepe, İstanbul, 30 Mayıs-1 Haziran 2014.
20. Eğiticilerin Eğitimi ve Oryantasyonu Kursu, Şirehanı, Kurs Direktörü: Dr. Serdar Gürel, Gaziantep, 26 Haziran 2014.
21. Spinal Cerrahi Eğitim Programı, 5. Dönem 1. Modül, Şirehanı, Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu,  Gaziantep, 27-29 Haziran 2014.
22. Annual Meeting, A Question of Balance. Boston Convention and Exhibition Center, Boston, USA,  October 18 - 22, 2014.
23. Güzel A, “Cerrahide Mikroskobun Kullanmı, Sütür Atma Tekniği, Silikon Tüp Anastomozu, Arter ve Sinir Disseksiyonu”. Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Payzın Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi I. Mikrocerrahi Kursu (Eğitmen), Diyarbakır, 27 Nisan 2005.
24. Güzel A. Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri ‘‘Oturum 55 Sabah semineri 2 Oturum yöneticisi: Yusuf Tüzün, Türk Noroşirürji Derneği, XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya. 27-31 Mayıs 2005.
25. Güzel A. “Kesin Tanıda Streotaktik Biyopsinin Önemi”. Oturum yöneticisi: Ali Zırh, Türk Nöroşirürji Deneği Stereotaktik ve fonksiyonel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu., Çukurova Üniversitesi Kampusü Balcalı, Adana. 23 Kasım 2007.
26. Güzel A. Servikal Spondilotik Myelipati Patogenezi. Oturum yöneticisi: Abdülvahap Gök. Türk Nöroşirürji Deneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Servikal Spondilotik Myelopati Paneli,  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep,15 Aralık 2007.
27. Güzel A. “Hemifasiyal spazmın ayırıcı tanı ve tedavisi”. Sabah seminerleri, oturum yöneticisi: Kaya Kılıç, Türk Noroşirürji Derneği, XXII. Bilimsel Kongresi  Antalya.18-22 Nisan 2008.
28. Güzel A. Tourette sendromu. Paneller, Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Cerrahi Tedavi ‘‘Oturum Başkanı: Bülent Boyar Türk Noroşirürji Derneği, XXIV. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.
29. Güzel A. “Chiari malformasyonu ve Siringomyelide hasta seçimi ve cerrahi endikasyonlar”. “Türk Noroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Chiari malformasyonu ve Siringomyeli paneli”,, Antakya. 25 Aralık 2010.
30. Güzel A. "İntrakraniyal Araknoid Kistlerin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar", Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Diyarbakır, 06.Nisan 2011.
31. Güzel A. “Kavernöz Sinüs Anatomisi”. Panel 8: Oturum Yöneticisi: Naci Balak Türk Noroşirürji Derneği, XXVI. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan  2011.
32. Güzel A. "Araknoid Kistler: Gelişim, Tanı ve Tedavi", Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sivas, 11 Mayıs 2011.
33. Güzel A. “Şant komplikasyonları”. Sabah Seminerleri-I Oturum Yöneticileri: Adnan Ceviz, Süleyman Baykal. Sinir Sistemi cerrahisi Derneği VII. Bilimsel Kongresi çeşme/İzmir, 23Eylül 2011.
34. Güzel A. “Füzyon sonrası komşu segment dejenerasyonu”, 1. oturum, Oturum başkanıi: Ali Arslantaş. Türk Nöroşirürji Deneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Füzyon sonrası sorunlar paneli,, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mersin, 19 Mayıs 2012.
35. Güzel A: Hipofiz Adenomlarında Yaklaşım ve 3 Boyutlu Anatomik Sunum Toplantısı, Olgu Sunumu, Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Türker Kılıç,, Medical Park Hastanesi, Samsun,  6 Nisan 2013.
36. Güzel A: Servikal Spondilotik Myelopati, Olgu Sunumu. “Omurga Cerrahisinde Olgu     Çözümlemeleri”, 0turum 55 Sabah semineri 2. Oturum yöneticisi: Erkan Kaptanoglu,  Çeşme, İzmir, 26 Eylül 2013.
37. İntraoperatif MR ve İleri MR Radyolojisi, IV.  Oturum Başkanı, Güzel A., BAU Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Konferans Salonu, İstanbul, 30 Kasım 2013.
38. Nöroonkoloji sözlü sunum bildirileri, (Oturum Başkanları) Güzel A, Yılmaz C. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya.  4-8 Nisan 2014.
39. Güzel A, Torakolomber kırık, Olgu sunumu. Torakolomber Omurga Travmaları Çalıştayı (Oturum Yöneticileri: Özyurt E, Ceviz A), Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, İlk bahar Sempozyumu,  Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 18-19 Nisan.
40. Güzel A, Konjenital Spinal Anomaliler: Spina Disrafizm, Spinal Cerrahi Eğitim Programı, 5. Dönem 1. Modül, Şirehanı, Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Gaziantep 27-29 Haziran 2014.
41. Güzel A, Spinal Tümörler Oturumu, Olgu Sunumları. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubumuzun Sempozyumu,, Çeşme Kongre Merkezi, İzmir, 25-28 Eylül 2014.
42. Güzel A, Kafatabanı Cerrahisi Kursu, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe , İstanbul,  30 Mayıs- 01 Haziran, 2014.
43. Güzel A, ASNO 11th Meeting of the Asian, Society for Neuro-Oncology,on, Hilton Convention Center, Istanbul, Turkey, September 11th-14th 2014.
44. Güzel A,  Nadir Görülen Serebral Metastazları,Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, , Çeşme Ilıca, İzmir,  25-28 Ekim 2014.
45. Güzel A, ''Nadir beyin metastasları ve olgu örnekleri'' (toplantı sekreteryası, konuşmacı, oturum başkanı), Nöroşirürji Pratiğinde Güncel Yaklaşımlar toplantısı,, Gaziantep MedikalPark Hastanesi, Gaziantep, 26 Aralık 2014.
46. Güzel A. TNDer Cerrahi Nöroanatomi Eğitim ve Öğretim Grubu. ''İntrinsik Beyin Lezyonları İiçn Ak Madde Yollarının Mikroanatomisi ve Cerrahisi ''.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı., Sıhhıye Ankara,17 Ocak 2015.
47. Güzel A. ''İnternational DBS Surgery & Micro electrode Recording Cadaver Course''. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi,, İstanbul, 6-7 Şubat 2015.
48. Güzel A. TNDer 29. Bilimsel Kongresi ''Foraminal ve Far Lateral Disk Hernilerine Cerrahi Yaklaşım'' (Oturum Başkanı)., Belek/Antalya, 17-21 Nisan 2015.
49. Güzel A. Prof.Dr. Evandro de Oliveira “Skull Base Course -2” Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (Oturum Başkanı).  İstanbul, 28-30 Mayıs 2015.
50. Güzel A. TND Akademik yazım eğitimi, Dedeman Park Bostancı Kongre Merkezi, 3-4 Ekim İstanbul 2015.
51. Güzel A. TND 6 ISMA “ Pre-meetıng cadaver course Ossama Al- Mefty, MD” Kadavra kursu 7-8 Ekim 2015.
52. Güzel A.TND 6 ISMA “ISMA at Prof.Rohoton Microsugial Anatomy Lab, İstanbul, 9-10 Ekim İstanbul 2015 .
53. Güzel A. “Spinal Deformiteler Sempozyumu” Oturum başkanı  Kervensaray Kongre merkezi, Antalya 30 Ekim2015.
54. Güzel A.TND “Alt Servikal Bölgede Cerrahi Teknikler ve Enstrümantasyon“ Bahçeşehir Ünv. Tıp Fakültesi, İstanbul, 21 Kasım 2015.
55. Güzel A. TND “Kafa Kaidesi Menengiomları “Radisson Blu Şişli/ İstanbul 11-12 Aralık 2015.
56. Güzel A .TND Türk Nöroşirürji akademisi TNA ilk toplantısı Kıbrıs Merit Otel 18-20 Aralık 2015.
57. GÜZEL A. TND “ Bu çocuk adam olacak ama ben görmeyeceğim” Pof. Dr.Yücel Kanpolat günü, Beşiktaş/BAU toplantı salonu, İstanbul , 26 Aralık 2015.
58. Güzel A. TND Cerrahi Nöroanatomive Nörovasküler eğirim grubu ortak sempozyumu Pineal Bölge Nöroanatomisi ve Cerrahisi, Arteriovenöz Malformasyonlar. Ankara Ü. Tıp İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu 26-27 Aralık 2015.
59. Güzel A. Ank Ünv Tıp Fakültesi,  İbni Sina Hasan Ali Yücel Salonu, /Ankara 27 Aralık 2015.
60. Güzel A. TND 2016 Attend the 84th AANS Annual Scientific Meeting “ in CHİCAGO, USA, April 30-May 4, 2016.
61. Güzel A. Ziyaretçi Cerrah olarak; Brigham and Womens Hospital Harvard Medical School “Boston Ossama Al-MEfty,MID USA, May 5-May 13, 2016.
62. Güzel A. 12.Sinir Cerrahisi Kongresi, Perkütan Diskal Girişimler, Etkinliği ve Yetersizliği Konuşmacı ,Liberty Hotels Lykia, Fethiye, 13-16 Ekim 2016.
63. Güzel A.  TND SPSCG Eğitim-Öğretim grubu  2017 Kış Toplantısı, “Konuşmacı” (Servikal Protez dislokasyon: Olgu sunumu), Şubat  25 ,  Kayseri 2017
64. Güzel A. International Spinal Osteotomy Meeting,  10 Şubat  Koç Üniversitesi, İstanbul Topkapı  2018,
65. Güzel A. Türk Omurga Derneği “ Torokolomber Enstrümantasyon Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu “ Medicalpark Hastanesi / Gaziantep,  24 Mart 2018.
66. Guzel A. Türk Nöroşirürji Derneği “MCA Anevrizmalar Video Sunumu” Oturum Baskanı, (2 Olgu Sunumu), 20-24 Nisan, Susesi Kongre Merkezi/Antalya, 2018.

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroşirürji Derneği
Sinir Sistemi Cerrahisi  Derneği
Türk  Omurga  Derneği 
Ulusal  Travma  Derneği
Nöro  Onkoloji Derneği

Ödüller
Uluslararası katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, sözlü bildiri, ikincilik ödülü, 2006
 
Bilimsel yayınlar
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte): Beynin bazal arterlerine bası yapan supratentoriyal kitlelerde transkraniyal Doppler ultrasonografi bulguları, 2001, Ankara
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 68
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 35
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 13
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 95
Katıldığı bazı mesleki kurslar: 22
Bilimsel yayınlarına yapılan atıf: 763
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: "Sıçanlarda İntratekal İnflamasyon Sonrası Leptomeninkslerin Histopatolojik İncelenmesi", Ar. Gör. Dr. Gökhan Aktaş, Diyarbakır, 2005.
Projelerde Yaptığı Görevler
1. "Sıçanlarda beyin ve medulla spinaliste meninkslerin histolojik incelenmesi, spinal ve serebral enfeksiyon oluşturma modelleri", Dicle Üniversitesi Araştırma Projesi, DÜAKP Proje No: 05-TF-16, Proje yürütücüsü (Proje tamamlandı, Bu proje kapsamında özgeçmiş ve eserler listesindeki A24 no'lu makale üretilmiştir).
2. "Beyinde derin yerleşimli lezyonlar (abse, tümör, hematom, atipik kist)'ın tanı ve tedavisinde stereotaktik cerrahinin açık cerrahi yöntemiyle yatış süresi, tanı doğruluğu, maliyet, morbidite ve mortalite yönünden karşılaştırılması", Dicle Üniversitesi Araştırma Projesi, DÜAKP Proje No: 03-TF-O1, Proje yürütücüsü (Proje tamalandı).
3. "Transsfenoidal cerrahide nöroendoskop, transsellar Doppler ve intraoperatif ultrasonografinin birlikte kullanılması", DÜAKP Proje No: 06-TF-05, Projede araştırmacı, 2006.

  • 24.05.2022
  • Bu içerik 1441 defa okundu