İlgi Alanları

 • Toksikoloji, 
 • Travma, 
 • Uluslararası Acil Tıp, 
 • Temel Yaşam Desteği,
 •  İleri Kardiyak Yaşam Desteği 
Unvan:
 • Profesör
Ad - Soyad: 
 • Polat Durukan
Eğitim ve Uzmanlık
 • 1996- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
 • 2003 – Fırat Üniversitesi – Acil Tıp Uzmanlık
Deneyim
Varsa Yabancı Deneyim(varsa)
 • 1998-2003-Fırat Üniversitesi-Acil Tıp Ana Bilim Dalı ( Asistan doktor)
 • 2003-2005 Fırat Üniversitesi- Acil Tıp Ana Bilim Dalı (Dr. Öğr. Üyesi)
 • 2005-2008 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı- Dr. Öğr. Üyesi
 • 2008- 2014 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı- Doç. Dr.
 • 2014-2020 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı- Prof. Dr.
 • Türkiye Acil Tıp Dergisi'nde Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır. 
 • 2007-2014 - EUSEM (Avrupa Acil Tıp Derneği) Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği

Mesleki Üyelikler

 • EUSEM (Avrupa Acil Tıp Derneği) Konseyi(2007-2014 ) Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • ATUDER- Acil Tıp Uzmanları Derneği
 • Türkiye Acil Tıp Derneği 
 • Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği

Ödüller

 • Türki Cumhuriyetler'de (Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan vb.) Acil Tıp Uzmanlığı'nın oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde birçok adımın atılmasına öncülük etmiştir. Bu bağlamda; bu ülkelerde acil tıp alanına yönelik sempozyum ve acil tıp eğitimine yönelik kurslar düzenlemiş ve konuşmalar gerçekleştirmiştir. 
 • 2007 ile 2014 yılları arasında EUSEM (European Society for Emergency Medicine, Avrupa Acil Tıp Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği (Türkiye Temsilcisi) olarak ülkemizi temsil etmiştir. 
 • 2012 yılında ise, Avrupa Acil Tıp Kongresi'nin Türkiye'de gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 
 • Yurt dışında (Almanya, Hollanda, Yunanistan, Dubai, Türki Cumhuriyetler vb.) ve uluslararası öneme sahip birçok kongrede elliden fazla konuşma gerçekleştirmiştir. 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Celebi, S., Y. Acik, S.E. Deveci, İ.H. Bahcecioglu, A. Ayar, A. Demir, ve P. Durukan, “Epidemiological features of irritable bowel syndrome in a Turkish urban society”, J Gastroenterol Hepatol., 19, 738-743 (2004). 

A2.  Akbulut, M., Y. Ozbay., O. Gundogdu., N. Dagli, P. Durukan, E. Ilkay, ve N. Arslan, “Effects of tirofiban on acute systemic inflammatory response in elective percutaneous coronary interventions”, Curr Med Res Opin., 20, 1759-1767 (2004).

A3.  Akdur, O., P. Durukan, I. Ikizceli, S. Ozkan, ve L. Avsarogullari, “A rare complication of chlorine gas inhalation: pneumomediastinum” Emerg. Med. J., 23 e, 59 (2006).

A4. Yurumez, Y., P. Durukan, Y. Yavuz, I. Ikizceli, L. Avsarogullari, S. Ozkan, O. Akdur, ve C. Ozdemir, “Acute organophosphate poisonings in university hospital emergency room patients”, Intern. Med., 46, 965-969 (2007).

A5. Kavalci, C., M. Pekdemir, P. Durukan, N. Ilhan, M. Yildiz, S. Serhatlioglu, ve D. Seckin, “The value of serum tau protein for the diagnosis of intracranial injury in minor head trauma”, Am J Emerg Med., 25, 391-395 (2007).

A6. Yurumez, Y., I. Ikizceli, E.M. Sozuer, I. Soyuer, Y. Yavuz, L. Avsarogullari, ve P. Durukan, “Effect of Interleukin-10 on Tissue Damage Caused by Organophosphate Poisoning”, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 100, 323-327 (2007).

A7.  Durukan, P., M. Yildiz, Y. Cevik, I. Ikizceli, C. Kavalci, ve S. Celebi, “Poisoning from wild mushrooms in Eastern Anatolia region: analyses of 5 year” Human & Experimental Toxicology, 26, 579-587 (2007).

A8.  Akdur, O., P. Durukan, S. Ozkan, I. Ikizceli, L. Avsarogullari, ve E. M. Sozuer, “Renal artery embolism in a patient with vague abdominal pain”, Annals Academy of Medicine Singapore, 37(5):437 (2008).

A9.  Akdur, O., E.M. Sozuer, I. Ikizceli, L. Avsarogullari, F. Ozturk, S. Muhtaroglu, S. Ozkan, ve P. Durukan, “Experimental inhalation of chlorine gas produced with a different method; effects of n-acetyl cysteine on acute pulmonary damage”, Toxicology Mechanisms and Methods, 18(9):739-43 (2008).

A10.  Yurumez, Y., Y. Yavuz, H. Saglam, P. Durukan, O. Akdur, S. Ozkan, ve M. Yucel, “ECG findings in acute organophosphate poisonings”, Journal of Emergency Medicine, 36(1):39-42 (2009).
After Assoc. Prof. Exam
A11. Kavalcı, C., P. Durukan, N. İlhan, A. Güzel  ve İK. Ömürlü, ‘’Kafa İçi Yaralanmanın Tanısında Serum MDA’nın Yeri,’’  Trakya Univ Tip Fak Derg, 25:209-213 (2008).

A12. Ozkan S, Ikizceli I, Sözüer EM, Avşaroğullari L, Oztürk F, Muhtaroğlu S, Akdur O, Küçük C, Durukan P. The effect of piracetam on brain damage and serum nitric oxide levels in dogs submitted to hemorrhagic shock.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg., 14(4):277-83 (2008).

A13.  Karaca I, Durukan P, Dagli N, Yavuzkir M, Ikizceli I, Balin M. The effect of rapid blood pressure control on P-wave dispersion in hypertensive urgency. Adv Ther. 25(12):1303-14 (2008).

A14. Kavalci, C., P. Durukan, M. Ozer, Y. Cevik, G. Kavalci, ‘’Organophosphate Poisoning due to Wheat Bagel,’’ Internal Medicine, 48:85-88 (2009).

A15.  Kavalci, C., Y. Cevik, M. Ozer, P. Durukan, I. Ikizceli ve  G. Kavalci, ‘’Characteristics of Poisoning Cases in Ankara, Turkey,’’ The Internet Journal of Emergency Medicine, Volume 5: Number 1 (2009), http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_emergency_medicine/volume_5_number_1_42/article/characteristics_of_poisoning_cases_in_ankara_turkey.html

A16. Durukan P, Ozdemir C, Coskun R, Ikizceli I, Esmaoglu A, Kurtoglu S, Guven M. Experiences with endosulfan mass poisoning in rural areas. Eur J Emerg Med. 16(1):53-6 (2009).

A17.  Kavalci, C., M. Inal, A. Çolak, P. Durukan, G. Kavalci  , Y. Cevik ve S. Guldiken, ‘’A Vivid Angioedema,’’ Internal And Emergency Medicine, 4:347-348. Doi 10.1007/S11739-009-0233-8 (2009).

A18.  Ozkan S, Durukan P, Akdur O, Vardar A, Torun E, Ikizceli I. Does Ramadan fasting increase acute upper gastrointestinal haemorrhage? J Int Med Res. 37(6):1988-93 (2009).

A19.  The EuSEM Task Force on Curriculum: Roberta Petrino, Chair of the EuSEM Task Force, Italy; Gunnar Ohlen, President of EuSEM; David Williams, MJC (EM) Chairman and Past President of EuSEM, UK; Marc Sabbe, Belgium; Jana Seblova, Czech Republic; Aleksander Sipria, Estonia; Abdel Bellou, France; Helen Askitopoulou, Greece; Thomas Fleischmann, Germany; Patrick Plunkett, Ireland; Anna Spiteri, Malta; Pieter van Driel, The Netherlands; Ewa Raniszewska, Poland; Raed Arafat, Romania; Tato Vazquez, Spain; Lisa Kurland, Sweden; Joseph Ostervalder, Switzerland; and Polat Durukan, Turkey. A curriculum for the specialty of emergency medicine in Europe. European Journal of Emergency Medicine, 16:113–114 (2009).

A20.  Kavalci, C., Y. Cevik, P. Durukan, ve O. Temızoz, ‘’Fournier’s Gangrene,’’ Internal and Emergency Medicine, 4:433-43, Doi 10.1007/S11739-009-0248-1, (2009).

A21.  Kavalci C., G. Unal, O. Temizoz, P. Durukan ve Y. Cevik, ‘’Habitual Dislocation of Patella,’’ The Internet Journal of  Orthopedic Surgery, Volume 13:Number1 (2009), http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_orthopedic_surgery/volume_13_number_1_3/article/habitual-dislocation-of-the-patella.html

A22. Kavalci, C., N. Dagdedviren, P. Durukan ve Y. Cevik, ‘’ Tibial İntercondylar Eminence Fractures in Adults,’’Internal And Emergency Medicine, 5:1-73. Doi 10.1007/S11739-009-0286-8, (2010).

A23. Kavalci, C., G. Kavalci ve P. Durukan, ‘’Poisoning Cases in Trakya University Hospital, Turkey’’ , The Internet Journal of Toxicology, Volume 6: Number2, (2009)http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_toxicology/volume_6_number_2_35/article/poisoning-cases-in-trakya-uiversity-hospital-turkey.html

A24.         Kavalci, C., MB. Sayhan, Y. Cevik ve P. Durukan, ‘’Fournier’s Gangrene’, The Internet Journal of Emergency Medicine, Volume 6: Number 1 (2009), http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_emergency_medicine/volume_6_number_1_46/article/fournier-s-gangrene.html.

A25.         Polat Durukan, İbrahim İkizceli, Okhan Akdur, Seda Özkan, Erdoğan M. Sözüer, Levent Avşaroğulları, Güleser Akpınar. Use of the shock index to diagnose acute hypovolemia. Turk J Med Sci 39 (6): 833-35 (2009).

A26.         Curriculum Committee Chair: Roberta Petrino, Italia. EuSEM President: Gunnar Ohlen, Suecia. UEMS MJC on EM Chairman, EuSEM Immediate Past President: David Williams, Reino Unido. National Representatives: Belgium: Marc Sabbe, President, Belgian Society for Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM). Czech Republic: Jana Seblova, President, Czech Society for Emergency and Disaster Medicine (CSEDM). Estonia: Alexander Sipria, Representative, Estonian Association of Emergency Physicians (EAEP). France: Abdel Bellou, Representative, French Society of Emergency Medicine (SFMU), EuSEM Vice President. Germany: Thomas Fleischman, Representative, German Society of Emergency Medicine (DGINA). Greece: Helen Askitopoulou, President, Hellenic Society of Emergency Medicine (HeSEM), EuSEM Honorary Treasurer. Ireland: Patrick Plunkett, Representative, Irish Society of Emergency Medicine (IAEM), EJEM Editor in Chief. Italy: Roberta Petrino, Representative, Italian Society of Emergency Medicine (SIMEU). Malta: Anna Spiteri, Secretary, Association of Emergency Physicians of Malta (GMTE/AEPM). Netherlands: Pieter van Driel, Secretary, Dutch Society for Emergency Medicine (NVSHA). Poland: Ewa Raniszewska, Secretary, Polish Society of Emergency Medicine (PSEM). Romania: Raed Arafat, President, Romanian Society for Emergency and Disaster Medicine (SMUCR/RSEDM). Spain: Tato Vazquez, Representative, Spanish Society of Emergency Medicine (SEMES). Sweden: Lisa Kurland, Chair, Swedish working group on Curriculum in EM for the Swedish Society for Emergency Medicine (SWESEM). Switzerland: Joseph Osterwalder, Representative, Swiss Society for Emergency and Rescue Medicine (SGNOR/SSMUS/SSMES). Turkey: Polat Durukan, Representative, Emergency Physicians Association of Turkey (EPAT). UK: David Williams, Representative, College of Emergency Medicine (CEM), EuSEM Immediate Past-President. European Curriculum for Emergency Medicine. Emergencias, 21: 456-470 (2009).

A27. Akdur O, Durukan P, Ozkan S, Avsarogullari L, Vardar A, Kavalci C, Ikizceli I, ‘Poisoning severity score, Glasgow coma scale, corrected QT interval in acute organophosphate poisoning, Hum Exp Toxicol

A28.  Ozkan S, Kiliç S, Durukan P, Akdur O, Vardar A, Geyik S, Ikizceli I.Occupational injuries admitted to the Emergency Department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 16(3):241-7 (2010).

A29.  Akdur O, Ozkan S, Durukan P, Avsarogullari L, Koyuncu M, Ikizceli I. Machine-related farm injuries in Turkey.Ann Agric Environ Med. 17(1):59-63 (2010).

A30.   Kavalci, C., M. Süngün, MT. Gokdemir, P. Durukan and Y. Cevik, ‘Type-1 Aortic Disection: A case report’, Internet Journal of Emergency Medicine, Volume 6: Number 2 (2010), http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_emergency_medicine/volume_6_number_2_44/article/type-1-aort-c-d-sect-on-a-case-report.html.

A31.   Kavalcı, C., A. Güzel, M. İnal, P. Durukan, S. Karasalihoğlu, G. Kavalcı, Y. Çevik, N. Sut and MB. Sayhan, ‘’Poisoning From Wild Mushroom in Trakya Region: Analyses Of 7 Years,’’ Hong Kong Journal of Emergency Medicine, 17:341-346 (2010). 

A32.  Cevik Y., M. Ozer, M. Das, I. Ertok, C. Kavalci, E. Ergul, and P. Durukan, ‘Complications of misuse of Bacillus Calmette-Guerin: Case report’, Bratisl Lek Listy, 112:363-364 (2011). 

A33.  Kavalci, C., H. Genchallac, P. Durukan ve Y. Cevik, ‘’ Value Of Biomarker-Based Diagnostic Test in Differentıal Diagnosis of Hemorrhagic-Ischemic Stroke,’’ Bratislava Medical Journal, 112:398-401 (2011). 

A34. Ozkan S, Durukan P, Senol V, Vardar A, Torun E, Ikizceli I. Upper gastrointestinal system hemorrhage in the emergency department. Bratisl Lek Listy. 112(12):706-10 (2011).

A35. Akdur O, Ozkan S, Durukan P, Koyuncu M, Ikizceli I, Metan G. A forgotten diagnosis in emergency department: tetanus. Bratisl Lek Listy. 112(8):469-71 (2011).

A36.  Kavalci, C., O. Temizoz, Y. Cevik, H.Gençhellaç ve P.Durukan‘’ Isolated Scapula Body Fracture,’’ journal of Medical Research and Science, 2:76-79 (2012).

A37.  Avsarogullari L, Senol V, Akdur O, Akin A, Durukan P, Ozkan S. Characteristics of acute adult poisonings in a university hospital emergency department in central Turkey: a three-year analysis. J Pak Med Assoc.62(2):129-33 (2012).

A38.   Yetkin MF, Salt O, Durukan P, Erdogan FF, Ozkan S. A rare entity in ED: posterior reversible encephalopathy syndrome. Am J Emerg Med. 30(9):2099.e1-3 (2012).

A39.  Durukan P, Ozkan S, Ikizceli I, Vardar A, Ipekci A, Duman A. Contrast-induced nephropathy risk due to emergency contrast-enhanced computed tomography. Eur J Emerg Med. 19(1):20-3 (2012)

A40. Yurdakul E, Salt Ö, Uzun E, Doğar F, Güney A, Durukan P. Traumatic floating clavicle. Am J Emerg Med.30(9):2097.e3-5 (2012).

A41.  Berdzinska A, Durukan P, Jakubaszko J. Polish and Turkish Paths Towards Modern Emergency Medicine. Polish Journal of Emergency Medicine, 2013; 6(12): 10-14

A42.  Ozkan S, Ozturk T, Ozmen Y, Durukan P. Syncope Associated with Carbon Monoxide Poisoning due to Narghile Smoking. Case Rep Emerg Med. 2013:796857. doi: 10.1155/2013/796857 (2013).

A43.  Kavalci G, ED. Arslan, C. Kavalci, F. Bakir, F. Yilmaz, P. Durukan, MB. Sayhan, Y. Cevik, T. Durdu,”The Value of Serum Brain Natriuretic Peptide for Hyperbaric Oxygen Treatment in CO poisoning “, HealthMED Journal, 7:966-70 (2013).

A44. Kavalci C, P.Durukan, MB. Sayhan, O. Ciftci, Y.Cevik, O.Akdur, G. Kavalci, O. Sogut and O. Salt,”Serum Tau protein levels of stroke Patients”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 31:1113-7 (2013).

A45. Kavalci G, Ethemoglu FB, Durukan P, Batuman A, Emre C. Comparison of the effects of dexmedetomidine and remiphentanyl on emergence agitation after sevoflurane anesthesia in adults undergoing septoplasty operation: a randomized double-blind trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci. Nov;17(22):3019-3023 (2013).

A46.  Seda Ozkan, Ali Duman, Polat Durukan, Afra Yildirim, Omer Ozbakan. The accuracy rate of Alvarado score, ultrasonography, and computerized tomography scan in the diagnosis of acute appendicitis in our center. Nigerian Journal of Clinical Practice (Kabul) (2013).

B. Abstracts published in International Congress Proceedings:

B1.  Pekdemir, M., P. Durukan, M. Yildiz ve C. Kavalci, “Evaluation of Patients’ Satisfaction and Comparison of Emergency Department Admissions on Holidays and Out of Holiday Period”, 1. Ortadoğu Çok uluslu Acil Tıp Konferansı (1st MECEM), Istanbul, (2001).

B2. Pekdemir, M., C. Kavalci ve P. Durukan, “Analysis of Adult Poisoning Cases Presented to Emergency Department”, The 1st World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine, Antalya, (2002).

B3. Pekdemir, M., G. Alagoz, P. Durukan ve A. Dogukan, “Efficacy of Ethanol Treatment in Symptomatic Methanol Poisoning: Comparative Discussion of Two Cases”, The 1st World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine, Antalya, (2002).

B4. Durukan, P., M. Pekdemir, Y. Ozbay, I. Karaca, M. Yildiz, M. Akbulut, C. Kavalci ve A. Rahman, “The Relation Between Left Ventricular Wall Stress and QT Dispersion in Hypertensive Urgency Patients”, ESC Congress 2004, Munich, (2004).

B5.  Akdur, O., S. Ozkan, P. Durukan, L. Avsarogullari, E.M. Sozuer ve M.A. Ceyhan, “The Analyses of the Cases Admitted to Emergency Room Due to Traffic Accident Injury in New Year Holidays”, 3rd Traffic and Road Safety International Congress Exhibition, 1078-1081, Ankara, Türkiye, (2006).

B6. Durukan, P., I. Ikizceli, O. Akdur, S. Ozkan, E.M. Sozuer, L. Avsarogullari ve G. Akpinar, “Is Shock Index Beneficial in Diagnosis of Early Acute Hypovolemia?”, 4th European Congress on Emergency Medicine, 10, 4, Heraklion-Crete, Greece, (2006).

B7. Akdur, O., P. Durukan, I. Ikizceli, S. Ozkan ve L. Avsarogullari, “A Rare Complication of Chlorine Gas Inhalation: Pneumomediastinum” 4th European Congress on Emergency Medicine, 9, 21, Heraklion-Crete, Greece, (2006). 

B8. Kavalci, C., P. Durukan ve M. Ozer, “Organophosphate Poisoning Due to Bagel”, 4th European Congress on Emergency Medicine, 9, 2, Heraklion-Crete, Greece, (2006).

B9.  Taymus, E., I. Ikizceli, S. Ozkan, P. Durukan, O. Akdur, E.M. Sozuer, S. Muhtaroglu ve L. Avsarogullari, “Comparison of Serum Procalcitonin Level with Serum C- Reactive Protein Level in Acute Calculeous Cholecystitis”, 4th European Congress on Emergency Medicine, 4, 8, Heraklion-Crete, Greece, (2006).

B10.  Duymaz, H., E.M. Sozuer, O. Akdur, P. Durukan, S. Ozkan, R. Saraymen, L. Avsarogullari ve I. Ikizceli, “Comparison of Serum Procalcitonin Level with Serum C-Reactive Protein Level at Early Diagnosis of Acute Appendicitis”, 4th European Congress on Emergency Medicine, 4, 5, Heraklion-Crete, Greece, (2006).

B11. Yucel, M., L. Avsarogullari, P. Durukan, O. Akdur, S. Ozkan, E.M. Sozuer, S. Muhtaroglu ve I. Ikizceli, “The Relationship Between the Severity of Myocardial Injury and the Levels of Brain Natriuretic Peptide and Cardiac Troponin I in Rats Experimentally Exposed to Carbonmonoxide”, 4th European Congress on Emergency Medicine, 4, 1, Heraklion-Crete, Greece, (2006).

B12. Yurumez, Y., S. Ozkan, Y. Yavuz, I. Ikizceli, H. Fidan, P. Durukan ve O. Akdur, “Comparison of Lornoxicam and Diclofenac in the Treatment of Renal Colic”, 4th European Congress on Emergency Medicine, 14, 8, Heraklion-Crete, Greece, (2006).

B13. Kavalci, C., Y. Cevik, P. Durukan, M. Ozer, G. Alagoz ve O. Akdur, “Analysis of Alcohol Poisonings”, 6thInternational Congress of Turkish Society of Toxicology “Chemical Safety and Toxicology”,133, Antalya, Türkiye, (2006).

B14. Kavalci, C., P. Durukan, Y. Cevik, M. Ozer, G. Alagoz ve S. Ozkan, “Paracetamol Poisonings”, 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology “Chemical Safety and Toxicology”,131, Antalya, Türkiye, (2006).

B15. Ozdemir, C., P. Durukan, I. Ikizceli ve N. Cekin, “Non-intentional Fatal Endosulfan Poisoning of Four Cases”, The Fourth Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMC IV), 383907, Sorrento, Italy, (2007).

B16.  Durukan, P., O. Akdur, S. Ozkan, I. Ikizceli, F. Kaynak ve S. Utas, “Accidental Injection of Benzalkonium Chloride”, The Fourth Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMC IV), 383933, Sorrento, Italy, (2007).

B17.  Kavalci, C., Y. Cevik, M. Ozer, P. Durukan, I. Ikizceli ve G. Kavalci, “Analysis of Poisonings”, The Fourth Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMC IV), 358500, Sorrento, Italy, (2007).
After Assoc. Prof. Exam
B18. S Ozkan, P Durukan, C Kavalci, A Duman, MB Sayhan, O Salt. Importance of NGAL value in the diıfferentialdiagnosıs between acute and chronic renal failure. 7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress (EuSEM2012), Antalya, Turkey, (2012).

B19.   A Duman, S Ozkan, P Durukan, L Avsarogullari, S Muhtaroğlu, A Ipekci, M Koyuncu. Evaluation of copeptin levels in differential diagnosis of life threatening chest pain. 7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress (EuSEM2012), Antalya, Turkey, (2012).

B20.  P Durukan, S Ozkan, O Salt, U Ocak, M Akyuz, T Ozturk, H Uzer. An unusual treatment method of haemorrhoids: Tea glass. 7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress (EuSEM2012), Antalya, Turkey, (2012).

B21. S Ozkan, P Durukan, O Salt, A Yikilmaz, C Kavalci, A Guney. Perinatal dislocation and fracture of distal humerus during spontaneus vaginal delivery: a case report. 7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress (EuSEM2012), Antalya, Turkey, (2012).

B22. S Özkan, K Tarhan, BA Alkan, B Durukan, O Salt, P Durukan. Replantation of Avulsed Teeth After Traffic Accident: Case Report. 7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress (EuSEM2012), Antalya, Turkey, (2012).

B23. S. Ozkan, U. Ocak, M. Fatih Yetkin, P. Durukan, F. Ferda Erdogan. Symptomatic Effect of Neostigmin on Myotonic Dystrophy in Emergency Services. 7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress (EuSEM2012), Antalya, Turkey, (2012).

B24. O Salt, MF Yetkin, P Durukan, S Ozkan, FF Erdogan, U Ocak. A rare cause of encephalopathy in emergency department: valproate related hyperammonemic Encephalopathy. 7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress (EuSEM2012), Antalya, Turkey, (2012)

B25. P Durukan, O Salt, S Ozkan, B Durukan, K Tarhan. A rare entity in emergency department: Traumatic fracture of hyoid bone and thyroid cartilage depletion. 7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress (EuSEM2012), Antalya, Turkey, (2012).

C. Publications published in National Peer Rewieved Journals:

C1. Pekdemir, M., G. Alagöz, P. Durukan ve A. Doğukan, “Efficacy of Ethanol Treatment in Symptomatic Methanol Poisoning: Comparative Discussion of Two Cases”, Acil Tıp Dergisi, 2, 53-55, (2002).

C2. Pekdemir, M., C. Kavalcı, P. Durukan ve M. Yıldız, “Acil Servisimize Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi”, Acil Tıp Dergisi, 2, 36-40, (2002).

C3. Yıldız, M. ve P. Durukan, “Acil servise ambulansla transportu yapılan hastaların analizi”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4, 144-148, (2004).

C4. Durukan, P., “Acil Servise Nöbetle Başvuran Erişkin Hastaların Değerlendirme ve Tedavisinde Kritik Noktalar: Klinik Yaklaşım. En Son Ne Okudular”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4, 141-143, (2004).

C5.  Durukan, P., C. Kavalcı ve M. Yıldız, “Çocukta Travmatik Serebral Enfarkt: Olgu Sunumu”, Fırat Tıp Dergisi, 9, 21-22, (2004).

C6.  Pekdemir, M., P. Durukan, M. Yıldız ve C. Kavalcı, “Uzun Tatil Dönemlerinde Acil Servise Başvuran Hastaların Memnuniyet ve Demografik Analizi”, Fırat Tıp Dergisi, 8, 149-152, (2004).

C7. Pekdemir, M., M. Yıldız, P. Durukan ve C. Kavalcı, “Acil servise başvuran erişkin zehirlenme olgularının prospektif olarak incelenmesi”, Toksikoloji Dergisi, 2, 41-48, (2004).

C8. Durukan, P., Y. Çevik ve M. Yıldız, “ Acil Servise Karın Ağrısı ile Başvuran Yaşlı Hastaların Değerlendirilmesi”, Türk Geriatri Dergisi, 8, 111-114, (2005).

C9. Pekdemir, M., M. Yıldız ve P. Durukan, ”Ecbalium Elaterium’a Bağlı Uvular Ödem Gelişmiş Bir Olgunun Geç Başvurusu”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 5, 196-198, (2005).

C10. Durukan, P., M. Yıldız, A. Barik, N. Kaya ve E. Yılmaz, “İnferior Glenohumeral Dislokasyon (Luxatio Erecta): İki Olgu Sunumu”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 5, 142-144, (2005).

C11. Yıldız, M. ve P. Durukan, “Hayvanlara bağlı yaralanmalar”, Fırat Tıp Dergisi, 10, 24-26, (2005).

C12. Serhatlıoğlu, S., H. Uysal, Ö. Kocaöz, F.S. Erol, P. Durukan ve E. Oğur, “Minör kafa travmalı hastalarda serebral hemodinamik değişikliklerin renkli doppler ultrasonografi ile incelenmesi”, Fırat Tıp Dergisi, 10, 18-23, (2005).

C13. Durukan, P., M. Yıldız, G. Alagöz, M. Pekdemir, Y. Çevik, S. Özkan ve C. Kavalcı, “Elektrik Yaralanmaları: Üç Yıllık Analiz”, Akademik Acil Tıp Dergisi, 8, 27-29, (2006).

C14. Durukan, P., G. Alagöz, İ.Y. Alkan ve İ. İkizceli, “Askaris Lumbricoides’in Sebep Olduğu İntestinal Obstrüksiyon”, Akademik Acil Tıp Dergisi, 8, 35-36, (2006).

C15. Kıcır, M., E.M. Sözüer, O. Akdur, S. Özkan, P. Durukan, İ. İkizceli ve L. Avşaroğulları, “Künt Travma Hastalarında Kan C-reaktif protein, Laktat ve Kreatin Kinaz Seviyelerinin Travma Skorları ile İlişkisi”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 6, 167-171, (2006).

C16.  Avşaroğulları, L., İ. İkizceli, E.M. Sözüer, O. Akdur, M. Yücel, P. Durukan ve S. Özkan, “Akut Klor Gazı İnhalasyonları: Olgu Serisi”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 6, 12-15, (2006).

C17. Alagöz, G., C. Yıldırım, P. Durukan, İ. İkizceli ve H. Besen, “İş Kazası Sonucu Oluşan Kimyasal Göz Yanığı: Olgu Sunumu”, Akademik Acil Tıp Dergisi, 7, 35-36, (2006).

C18.      Yıldız, M., A. Gedikli, P. Durukan, M. Bulut, Y. Çevik ve E. Yılmaz, “Acil Servisimize Başvuran Pelvis Fraktürlü Hastaların Retrospektif Analizi”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp), 20, 281-284, (2006).

C19.      Kavalcı, C., P. Durukan, Y. Çevik, M. Özer ve İ. İkizceli, “Zehirlenme Olgularının Analizi: Yeni Bir Hastanenin Bir Yıllık Deneyimi”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 6, 163-166, (2006).

C20.      Akdur, O., S. Özkan, P. Durukan, İ. İkizceli, L. Avşaroğulları, A. Vardar ve E.M. Sözüer, “Trafik Kazasına Bağlı Bilateral Anterior Omuz Çıkığı: Olgu Sunumu”, Eciyes Tıp Dergisi, Kabul, (2007).

C21.      Özkan, S., P. Durukan, L. Avşaroğulları, O. Akdur, İ. İkizceli ve M.A. Ceyhan, “Atihelmintik ilaç aşırı alımına bağlı delirium”, Erciyes Tıp Dergisi, Kabul, (2007)

C22.      Akdur, O., P. Durukan, S. Özkan, L. Avşaroğulları ve İ. İkizceli, “Mantar zehirlenmesi sebebiyle acil servise bir gün içerisinde başvuran olguların değerlendirilmesi”, Erciyes Tıp Dergisi, 29, 381-386, (2007).

C23.      Kavalcı, C., P. Durukan, Y. Çevik ve M. Özer, “Angioedema due to Ecballium Elaterium: Case Report”, Akademik Acil Tıp Dergisi, 5, 39-40, (2007).

C24.      Alagöz, G., P. Durukan, M. Yıldız, M.K. Bayar, N. İlhan, Y. Çevik ve D. Seçkin, “Akut Zehirlenme Hastalarında Serum Malondialdehid, Paraoksonaz ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Fırat Tıp Dergisi, 12, 184-189, (2007).

C25.      İkizceli, İ., L. Avşaroğulları, P. Durukan, E.M. Sözüer ve Ş., Kılıç, “Intravenous Self Injection of Hydrochloric Acid: Case Report”, Akademik Acil Tıp Dergisi, 5, 7-8, (2007).

C26.      Özkan, S., İ. İkizceli, E.M. Sözüer, L. Avşaroğulları, F. Öztürk, S. Muhtaroğlu, O. Akdur, C. Küçük ve P.Durukan, “The Effect of Piracetam on Brain Damage and Serum Nitric Oxide Levels in Dogs submitted to Hemorrhagic Shock”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, Kabul edildi, (2007).

C27.      Durukan, P., M Pekdemir, Y. Ozbay, I. Karaca, M. Yildiz, M. Akbulut, C. Kavalci ve A. Rahman, “The Relation Between Left Ventricular Wall Stress and QT Dispersion in Hypertensive Urgency Patients”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 7, 49-55, (2007).

C28.      Özkan, S., O. Akdur, P. Durukan, İ. İkizceli, L. Avşaroğulları, M. Yücel ve E.M. Sözüer, “Saçma Yaralanmasına Bağlı Akut Miyokard Enfarktüsü ve EKG: Olgu Sunumu”, Fırat Tıp Dergisi, 12, 294-296, (2007).

C29.      Kavalcı, C., P. Durukan ve Y. Özbay, ”Kalsiyum Kanal Blokörü Zehirlenmesi: Olgu Sunumu”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp), 21, 85-86, (2007).

C30.      Sözüer EM, Ozkan S, Akdur O, Durukan P, Ikizceli I, Avşaroğullari L. Injuries due to parachute jumping. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 14(3):201-4 (2008).

After Assoc. Prof. Exam

C31.      Kavalcı, C., S. Güldiken ve P. Durukan. Varfarine Bağlı Akciğer Kanaması. Akademik Acil Tıp Dergisi, 7:7-8 (2008).

C32.      Okhan Akdur, Seda Özkan, Kuddusi Erkılıç, Polat Durukan, Ali Duman, İbrahim İkizceli. Acil Servise Göz Travması Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(3): 47-50 (2009).

C33.      Cemil Kavalcı, Ahmet Güzel, Yunsur Çevik, Polat Durukan. Edirne Temel Eğitim Modülü: Üç Yıllık Sonuç ve Etkinlik Değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 8 (3): 29-32 (2009).

C34.      Yunsur Çevik, Polat Durukan, Fatih Serhat Erol, Mustafa Yıldız, Necip İlhan, Selami Serhatlıoğlu. Diagnostic Value of Bedside Brain Natriuretic Peptide Measurement in Patients with Head Trauma. Akademik Acil Tıp Dergisi, 9(1): 21-25 (2010).

C35.      Kavalcı C., A.Güzel, Y. Çevik ve P. Durukan, ‘’Zehirlenme Vakalarında Triaj Toksikoloji Kitinin Yeri,’’ Haseki Tıp Bülteni, 47:159-162 (2009).

C36.      Seda Özkan, İbrahim İkizceli, Okhan Akdur, Polat Durukan, Murat Güzel, Alper Vardar. Motosiklet Kazalarına Bağlı Yaralanmalar. Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(2):25-29 (2009).

C37.      Okhan Akdur, Seda Özkan, Levent Avşaroğulları, Polat Durukan, İbrahim İkizceli. Acil Serviste Hasta Yakınlarını Bilgilendirmede Farklı Bir Yöntem. Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(3):7-8 (2009).

C38.      Akdur O., Sözüer E.M., İkizceli İ., Avşaroğulları L., Öztürk F., Muhtaroğlu S., Özkan S., Durukan P. Klor Gazı Solutulan Ratların Beyin ve Kalp Dokusunda Oluşan Hasarın İncelenmesi ve N-Asetilsisteinin Etkinliği. Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 31(4):293-298 (2009).

C39.      Seda Özkan, Ali Duman, Polat Durukan, Levent Avşaroğulları, Afşin İpekci, Alpaslan Mutlu. Ceviz Ağacından Düşmeye Bağlı Yaralanmaların Özellikleri. Turk J Emerg Med, 10(2):51-54 (2010).

C40.      Durukan P. Acil servisler için yeni enfeksiyöz tehditler. Türkiye Acil Tıp Dergisi -Turk J Emerg Med, 10(3):148-159 (2010).

C41.      Seda Özkan, Murat Koyuncu, Afşın İpekci, Levent Avşaroğulları, Halil Dönmez, Polat Durukan. Travmatik Aort Diseksiyonu: Olgu Sunumu. Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, 2(1): 40-43 (2011).

C42.      Polat Durukan, Murat Koyuncu, Seda Özkan, Mithat Öner, Ömer Salt, Levent Avşaroğulları. Kırıksız Kapalı Ayak Bileği Çıkığı ve Sindesmoz Ayrılması. AKATOS, 2(3):34-36 (2011).

C43.      Mithat Oner, Emre Yurdakul, Polat Durukan. Aneursymal Bone Cyst Causing a Femoral Neck Fracture: A Pediatric Case. JAEMCR, 3: 105-7 (2012)

C44.      Seda Özkan, Okhan Akdur, İbrahim İkizceli, Polat Durukan, Afşın İpekci, Erdoğan Mütevelli Sözüer. Bicycle Related Injuries in Adults and Children in the Central Anatolian Region: Analysis of 4 Years. JAEM,  35-40 (2012).

C45.      Kavalci, C.,Y. Cevik, P. Durukan and MB. Sayhan.” Farklı Sütür Tekniklerinin Karşılaştırılması” Journal of Clinical and Analitical Medicine, DOI: 10.4328/JCAM.1690 (2013)

C46.      Çiftci O, C. Kavalcı, P. Durukan,”Acil Serviste Senkopa Yaklaşım-Kanıta Dayalı Gözden Geçirme”,Akademik Acil Tıp Dergisi , doi:10.5152/jaem.2013.040 (Article in press) (2013).

C47.      Polat Durukan, Ali Duman, Seda Özkan, Ömer Salt, Leyla Hasdıraz, Fahri Oğuzkaya. Trakeostomiden Yabancı Cisim Aspirasyonu. JAEM. Ahead of Print: ATUDER-82713 (Kabul) (2013).
D. Abstracts published in National Congress Proceedings:

D1.         Pekdemir, M., P. Durukan ve M. Yıldız, “İki Saat İçinde Kardiak Arreste Neden Olan Yılan Isırığı Olgusu”, Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, (2003).

D2.         Pekdemir, M., M. Yıldız, P. Durukan ve C. Kavalcı, “Acil Servise Başvuran Erişkin Zehirlenme Olgularının Prospektif Olarak İncelenmesi”, Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, (2003).

D3.         Pekdemir, M., M. Yıldız ve P. Durukan, “Ecbalium Elaterium’a Bağlı Uvular Ödem Gelişmiş Bir Olgunun Geç Başvurusu”, Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, (2003).

D4.         Durukan, P., M. Yıldız ve C. Kavalcı, “Yılan ve Akrep Isırıkları”, 1. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 1. Mevlana Acil Tıp Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Konya, (2003).

D5.         Durukan, P., M. Yıldız, C. Kavalcı, M. Baştürk, N. Kaya, Y. Çevik ve E. Akdemir, “Üst GİS Kanamaları”, 1. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 1. Mevlana Acil Tıp Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Konya, (2003).

D6.         Durukan, P., C. Kavalcı, M. Yıldız, M. Yalniz, H. Ataseven ve S. Celebi, “Asetaminofen Zehirlenmeleri”, 20. Ulusal Gastroenteroloji haftası, İzmir, (2003).

D7.         Yıldız, M., P. Durukan, G. Alagöz, C. Kavalcı ve M. Özdemir, “Organofosfat Zehirlenmesine Bağlı Görme Bozukluğu Vakası”, 1. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 1. Mevlana Acil Tıp Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Konya, (2003).

D8.         Yıldız, M., P. Durukan, M. Baştürk, C. Kavalcı, G. Akbas ve Ö. Kocaöz, “Acil Servise Başvuran Aort Disseksiyonlarının Retrospektif İncelenmesi”, 1. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 1. Mevlana Acil Tıp Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Konya, (2003).

D9.         Durukan, P., C. Kavalcı, M. Yıldız, M. Baştürk ve N. Kaya, “Kafa Travmaları”, 1. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 1. Mevlana Acil Tıp Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Konya, (2003).

D10.      Uysal, H., S. Serhatlıoğlu, Ö. Kocaöz, F.S. Erol, P. Durukan ve E. Oğur, “Minör Kafa Travmalı Hastalarda Serebral Hemodinamik Değişikliklerin Renkli Dopler Ultrasonografi ile İncelenmesi”, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (2004).

D11.      Durukan, P., M. Yıldız, Y. Çevik, Z. Çetinkaya, A. Rahman, M. Baştürk ve C. Kavalcı, “Suisid Amaçlı Sülfürik Asit Alımı: Vaka Takdimi”, 4. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu, Elazığ, (2004).

D12.      Yıldız, M. ve P. Durukan, “Acil Servise Ambulansla Transportu Yapılan Hastaların Analizi”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Gaziantep, (2004).

D13.      Durukan, P., Y. Çevik ve M. Yıldız, “Acil Servise Karın Ağrısıyla Başvuran Yaşlı Hastaların Değerlendirilmesi”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Gaziantep, (2004).

D14.      Durukan, P., Y. Çevik, M. Yıldız ve M. Özdemir, “Yaşlı Hastalarda Motorlu Araç Kazaları: 2 Yıllık Analiz”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Gaziantep, (2004).

D15.      Durukan, P., M. Yıldız ve E. Akdemir, “Korozif Madde İntoksikasyonlarının Özellikleri”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Gaziantep, (2004).

D16.      Kavalcı, C., M. Pekdemir, P. Durukan, N. İlhan, M. Yıldız, S. Serhatlıoğlu ve D. Seçkin, “Kafa İçi Yaralanmanın Tanısında Serum Tau Proteininin Yeri”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Gaziantep, (2004).

D17.      Durukan, P., M. Yıldız, A. Barik, N. Kaya ve E. Yılmaz, “İnferior Omuz Çıkığı (Luxatio Erecta): İki Olgu Sunumu”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Gaziantep, (2004).

D18.      Yıldız, M. ve P. Durukan, “Hayvanlara bağlı yaralanmalar”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Gaziantep, (2004).

D19.      Durukan, P., M. Yıldız, ve Y. Çevik, “Mantar Zehirlenmeleri: 2000-2004 Yılları Arasındaki Vakaların İrdelenmesi”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Gaziantep, (2004).

D20.      Yıldız, M., M. Pekdemir, N. Akpolat, P. Durukan, D. Seçkin, H. Çeliker, C. Kavalcı ve A. Rahman, “Unilateral Ureteral Obstrüksiyonu Olan Rat Böbreği Üzerine Diklofenak Sodyumun Akut Etkilerinin Araştırılması”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Gaziantep, (2004).

D21.      Durukan, P., M. Yıldız, G. Alagöz ve M. Pekdemir, “Elektrik yaralanmaları”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Gaziantep, (2004).

D22.      Özkan, S., O. Akdur, P. Durukan, İ. İkizceli, L. Avşaroğulları, M. Yücel ve E.M. Sözüer, “Saçma yaralanmasına bağlı myokardiyal hasar veya akut myokard enfarktüsü” II. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23, İzmir, (2005).

D23.      Akdur, O., E.M. Sözüer, P. Durukan, S. Özkan, L. Avşaroğulları ve İ. İkizceli, “Türkiye Üniversitelerarası Taekwondo Şampiyonası sırasında yaralanma ile acil servise getirilen olguların analizi” V.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 255, Antalya, (2005). 

D24.      Özkan, S., E.M. Sözüer, P. Durukan, O. Akdur, L. Avşaroğulları ve İ. İkizceli, “Acil servise gelen bisiklet kazaları ve özellikleri” V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 260, Antalya, (2005).

D25.      Sözüer, E.M., S. Özkan, O. Akdur, P. Durukan, İ. İkizceli ve L. Avşaroğulları, “Paraşüt eğitimi sırasında oluşan yaralanmalar” V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 261, Antalya, (2005).

D26.      Kıcır, M., E.M. Sözüer, O. Akdur, S. Özkan, P. Durukan, İ. İkizceli ve L. Avşaroğulları, “Künt travma hastalarında CRP, kan laktat, ve kreatin kinaz seviyelerinin yaralanma şiddet skoru ile ilişkisi” V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 220, Antalya, (2005).

D27.      Özkan, S., E.M. Sözüer, İ. İkizceli, L. Avşaroğulları, F. Öztürk, P. Durukan, O. Akdur ve C. Küçük, “Hemorajik şok oluşturulan köpeklerde pirasetam’ın karaciğer hasarına etkisi” 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 80, Ankara, (2005).

D28.      Alagöz, G., P. Durukan, İ. İkizceli, M. Zeren, C. Kavalcı ve Y. Çevik, “Kafa travmasına bağlı pnömosefalus ve diabetes insipitüs” Acil Tıp Kongresi, 60, İstanbul, (2006).

D29.      Kavalcı, C., Y. Çevik, P. Durukan ve M. Özer, “CO intoksikasyonlarının değerlendirilmesi” Acil Tıp Kongresi, 49, İstanbul, (2006).

D30.      Kavalcı, C. ve P. Durukan, “Olgu sunumu: Ca kanal blokörü intoksikasyonu” Acil Tıp Kongresi, 48, İstanbul, (2006).

D31.      Kavalcı, C., P. Durukan, Y. Çevik ve M. Özer, “Olgu sunumu: Ecbalium Elaterium’a bağlı anjioödem” Acil Tıp Kongresi, 36, İstanbul, (2006).

D32.      Yıldız, M., M. Baştürk, M.N. Bozdemir ve P. Durukan, “Tanı konulmamış nefrotik sendroma bağlı pulmoner emboli olgusu” Acil Tıp Kongresi, 37, İstanbul, (2006).

D33.      Durukan, P., G. Alagöz, A.İ. Yalçın ve İ. İkizceli, “Askaris Lumbricoides’in Sebep Olduğu İntestinal Obstrüksiyon” Acil Tıp Kongresi, 32, İstanbul, (2006).

D34.      Akdur, O., P. Durukan, S. Özkan, L. Avşaroğulları ve İ. İkizceli, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin acil servis rotasyon eğitimlerinin değerlendirilmesi” Acil Tıp Kongresi, 42, İstanbul, (2006).

D35.      Durukan, P., S. Özkan, O. Akdur, L. Avşaroğulları, İ. İkizceli, S. Kurtoğlu, K. Çetinkara, İ. Tamer ve M. Doğanay, “Bir toplu zehirlenme olayındaki triaj deneyimimiz” Acil Tıp Kongresi, 29, İstanbul, (2006).

D36.      Yürümez, Y., Y. Yavuz, H. Sağlam, P. Durukan, O. Akdur, S. Özkan ve M. Yücel, “Akut organofosfat zehirlenmelerinde elektrokardiogram bulguları” Acil Tıp Kongresi, 6, İstanbul, (2006).

D37.      Kavalcı, C., Y. Çevik ve P. Durukan, “Antidepresan ilaç zehirlenmeleri”, III. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 29, İzmir, (2007).

D38.      Baştürk, M., M. Yıldız, M.N. Bozdemir, Z. Bozgeyik ve P. Durukan, “Acil serviste Fahr hastalığı” 3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 60, Antalya, (2007).

D39.      Kavalcı, C., Y. Çevik, P. Durukan, G. Kavalcı, M. Özer ve G. Alagöz, “Parasetamol intoksikasyonlarının analizi” 3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 57, Antalya, (2007).

D40.      Çevik, Y. ve P. Durukan, “Minör kafa travmalı hastalarda vazoaktif ajanların rolü” 3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 60, Antalya, (2007).

D41.      Akdur, O., P. Durukan, S. Özkan, L. Avşaroğulları ve İ. İkizceli, “Bir gün içerisinde mantar zehirlenme şüphesiyle acil servise başvuran olguların değerlendirilmesi” 3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 45, Antalya, (2007).

D42.      Özkan, S., P. Durukan, L. Avşaroğulları, O. Akdur, İ. İkizceli ve M.A. Ceyhan, “Antihelmintik ilaç aşırı alımına bağlı delirium” 3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 42, Antalya, (2007).

D43.      Özkan, S., P. Durukan, V. Şenol, A. Vardar ve İ. İkizceli, “Acil serviste üst gastrointestinal sistem kanamaları” 3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 41, Antalya, (2007).

After Assoc. Prof. Exam

D44.      Cemil Kavalcı, Hakan Genchallac, Polat Durukan, Osman Temizoz, Yunsur Cevik. İzole Skapula Cisim Kırığı: Olgu Sunumu. V. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2009).

D45.      Okhan Akdur, Seda Ozkan, Erdoğan M Sozuer, Polat Durukan, Umut Ocak, İbrahim İkizceli. Acil Serviste Ölumcül Seyreden Travma Olgularının Değerlendirilmesi. V. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2009).

D46.      Cemil Kavalcı, Gulizar Unal, Osman Temizoz, Polat Durukan, Yunsur Cevik. Recurrent Patella Dislokasyonu. V. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2009)

D47.      Seda Ozkan, Polat Durukan, Okhan Akdur, İbrahim İkizceli, Murat Guzel. Farklı bir suicid girişimi. V. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2009). 

D48.      Alper Vardar, İbrahim İkizceli, Seda Özkan, Polat Durukan, Abdurrahman Oğuzhan, Sebahattin Muhtaroğlu. Akut myokard enfarktüsü ve anstabil angina pektorisin tanısında kalp tipi yağ asidi bağlayıcı proteinin yeri. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2010).

D49.      Güleser Akpınar, İbrahim İkizceli, Polat Durukan, Seda Özkan, Sebahattin Muhtaroğlu, Abdurrahman Oğuzhan. Travmaya bağlı kardiyak hasarda etyolojik faktörlerin belirlenmesinde h-fabp‟ın yeri. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2010).

D50.      Afşin İpekci, Seda Özkan, İbrahim İkizceli, Polat Durukan, Levent Avşaroğulları, Sebahattin Muhtaroğlu. Çoklu yaralanmalı hastalarda kan copeptin seviyesi ile yaralanma şiddet ölçekleri arasındaki ilişki. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2010)

D51.      Seda Özkan, Ali Duman, Polat Durukan, Levent Avşaroğulları, Afşin İpekci, Alpaslan Mutlu. Ceviz ağacından düşmeye bağlı yaralanmalar. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2010).

D52.      Seda Özkan, Tayfun Öztürk, Yavuz Özmen, Polat Durukan. Syncope Associated with Carbon Monoxide Poisoning Due to Narghile Smoking. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2013).

D53.      Seda Özkan, Yavuz Özmen, Tayfun Öztürk, Polat Durukan. Avulsion Fracture of the Ischial Apophysis. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2013).

D54.      Seda Özkan, Ali Duman, Polat Durukan, Afra Yıldırım, Ömer Özbakan. Relationship Between Alvarado Score, USG And Computerized Tomography Findings in Acute Appendicitis. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, (2013).

E.  Written or Translated Book Chapters:

E1.          Durukan, P., Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide Handbook (Acil Tıp Kapsamlı Çalışma Rehberi El Kitabı) (5. Edition). Judith E. Tintinalli, Gabor D. Kelen, J. Stephan Stapcznyski (Editors). Çeviri, Bölüm 143: Kronik nörolojik bozukluklar.

E2.          Durukan, P., Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide Handbook (Acil Tıp Kapsamlı Çalışma Rehberi El Kitabı) (5. Edition). Judith E. Tintinalli, Gabor D. Kelen, J. Stephan Stapcznyski (Editors). Çeviri, Bölüm 144: Menenjit, Ensefalit ve Beyin Apsesi.

E3.          Durukan, P., “Pulmoner Aciller”, Güncel Acil Tanı ve Tedavi, ed. S. Satar, Ö. Karcıoğlu, N.R. Alpay, A. Sarı, A. Sebe, 5. Baskı, Çeviri, Nobel Kitabevi, İstanbul, (2006).

E4.          Durukan, P. ve M.G. Kaya, “Akut Miyokard Enfarktüsü”, Kardiyak aciller, ed. S. Satar, Ö. Karcıoğlu, 1. Baskı, Nobel Kitabevi, İstanbul, (2008).

E5.          Durukan, P., “Striknin“, Goldfrank’in toksikolojik aciller el kitabı, ed. S. Satar, İ. İkizceli, 1. Baskı, Çeviri, Nobel Kitabevi, Adana, (2008).

E6.          Durukan, P., “Sodyum monofloroasetat ve floroasetamid“, Goldfrank’in toksikolojik aciller el kitabı, ed. S. Satar, İ. İkizceli, 1. Baskı, Çeviri, Nobel Kitabevi, Adana, (2008).

E7.          Durukan, P., “Baryum“, Goldfrank’in toksikolojik aciller el kitabı, ed. S. Satar, İ. İkizceli, 1. Baskı, Çeviri, Nobel Kitabevi, Adana, (2008).

E8.          İkizceli, İ. ve P. Durukan, “Duman inhalasyonu“, Goldfrank’in toksikolojik aciller el kitabı, ed. S. Satar, İ. İkizceli, 1. Baskı, Çeviri, Nobel Kitabevi, Adana, (2008).

After Assoc. Prof. Exam

E9.          Durukan P, Çavuş UY, “Kanıt İncelemesi ve Potansiyel veya Algılanan Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi”, Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyak Bakım Bilimi İçin 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) Kılavuzu, Ed. Başar Cander, Aylin Yıldırır, Orhan Önalan, 1. Baskı, Çeviri, Logos Yayıncılık, İstanbul, (2012).

E10.      Polat Durukan, Ömer Salt., “Pediatrik Kalp Hastalıkları: Konjenital Kalp Defektleri”, Tintinalli Acil Tıp, Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu, Ed’s Yıldıray Çete, Arzu denizbaşı, Arif Alper Çevik, Cem Oktay, Rıdvan Atilla, 1. Baskı, Çeviri, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2013).

E11.      Durukan P. ‘Psikiyatri-Psychiatry-Chapter 14”. Oxford Acil Tıp El Kitabı, Ed. B. Cander, 1. Baskı, Çeviri, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, (2013).

F. Participations to Congresses, Symposium and Courses as Speaker/Trainer:

F1.          7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, Gaziantep, (2004).

F2.          7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Türkiye Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, Konuşma: “Acil serviste geriatrik hasta“ Gaziantep, (2004).

F3.          T.C. Polis Akademisi Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksek Okulu “Temel Yaşam Desteği ve İlk Yardım” kursu, Elazığ, (2004).

F4.          Hekimlikte Acil Pratik Uygulamalar, Eğitici, Marmaris, (2004)

F5.          Acil Hekimlik Sertifikası Temel Eğitim Modülü, Kayseri, (2005).

F6.          Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma Resusitasyon Kursu, Kayseri, (2005).

F7.          Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma Resusitasyon Kursu, Kayseri, (2006).

F8.          Acil Tıp Kongresi, “Sözlü Bildiri-2 Moderatör”, İstanbul, (2006).

F9.          Acil Hekimlik Sertifika Programı Temel Eğitim Modülü, Kayseri, (2006).

F10.      Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma Resusitasyon Kursu, Kayseri, (2006).

F11.      İl İzci Kurulu İlk Yardım Kursu, Kayseri, (2007).

F12.      Kayseri ili madde kullanımı ve şiddet olaylarının önlenmesi strateji eylem planı, Rehber öğretmenler eğitim semineri, Kayseri, (2007).

F13.      Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma Resusitasyon Kursu, Kayseri, (2007).

F14.      Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma Resusitasyon Kursu, Kayseri, (2007).

F15.      3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Eğitici: “EKG değerlendirme kursu”, Antalya, (2007).

F16.      3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Konuşma: “Acil tıpta teknolojik yenilikler”, Antalya, (2007).

F17.      Acil Hekimliği Temel Eğitim Modülü Kursu, Kayseri, (2007).

F18.      III. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Panel 4, konuşma “Çoklu travma hastasında volüm replasmanında yenilikler”, İzmir, (2007).

F19.      VI. Acil Tıp Kış Sempozyumu, Konuşma: ”İnteraktif EKG örnekleri”, Afyonkarahisar, (2007).

F20.      IV. Acil Tıp Kış sempozyumu, Kongre sekreteri, Kayseri, (2007).

F21.      IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Organizasyon Komitesi Üyesi, Antalya, (2008).

F22.      IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Konuşma: “Ketotik Koma”, Antalya, (2008).
After Assoc. Prof. Exam

F23.      5th European Congress on Emergency Medicine, Konuşma: “New Technologies to Improve the Patient Flow in the ED”, Munich, Germany, (2008).

F24.      VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, Antalya, (2010).

F25.      VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Konuşma: “Sepsis Biyomarkerleri”, Antalya, (2010).

F26.      ‘’2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine, Konuşmacı: “Emerging Infections”, Antalya, Turkey, (2010).

F27.      6th European Congress on Emergency Medicine in association with SweSEM, Konuşmacı: “Is still place for a general talk on pain management?, Stockholm, (2010).

F28.      XX Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii,, Konuşma: “New Technologies in EM“, Karpacz, Poland, (2011).

F29.      XX Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii,, Konuşma: “Emerging Infections“, Karpacz, Poland, (2011).

F30.      VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Organizasyon Komitesi Üyesi, Antalya, (2011).

F31.      VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Moderatör: “Uluslararası Acil Tıp Paneli”, Antalya, (2011).

F32.      VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Sözlü Bildiri Moderatörlüğü, Antalya, (2011).

F33.      VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Konuşma: “Kalabalık Acillerde Hasta Akışı”, Antalya, (2011).

F34.      6th Mediterranean Emergency Medicine Congress, Abstract Moderation, Kos, Greece, (2011).

F35.      6th Mediterranean Emergency Medicine Congress, Moderasyon: “Environmental Emergencies”, Kos, Greece, (2011).

F36.      6th Mediterranean Emergency Medicine Congress, Konuşmacı: “Snake Bite Envonamations”, Kos, Greece, (2011).

F37.      6th Mediterranean Emergency Medicine Congress, Konuşmacı: “Spinal Trauma Radiology in Cervical or HeadTrauma”, Kos, Greece, (2011).

F38.      1st Global Network Conference on Emergency Medicine, Konuşmacı:” Emergency Medicine in Turkey”, Dubai, BAE, (2012).

F39.      Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu, Organizasyon komitesi Üyeliği, Bakü, Azerbaycan, (2012).

F40.      Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu, Konuşmacı: “Hiperglisemik Acillerin Yönetimi”, Bakü, Azerbaycan, (2012).

F41.      7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress, Düzenleme komitesi üyesi ve Lokal komite sekreteri, Antalya, (2012).

F42.      7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress. Konuşmacı: “Management of Heat Emergencies”, Antalya, (2012).

F43.      7th European Congress on Emergency Medicine in Association with 8. EPAT National Emergency Medicine Congress. Moderasyon: “Pharmaceutical Side Effects”, Antalya, (2012).

F44.      IV International Congress of Polish Society for Emergency Medicine, Konuşmacı: “EMS quality monitoring in Turkish Experience”, Wroclaw, Karpacz, Poland, (2013).

F45.      International Emergency Medicine Turkish-Makedonian Meeting, Konuşmacı: “Management of Hyperglycemic Emergencies”, Skopje, Makedonia, (2013)

F46.      2nd Global Network Conference on Emergency Medicine, Konuşmacı: “Carbon monoxide poisoning: is hyperbaric oxygen useful? Pro”, Dubai, BAE, (2013). 

F47.      IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Organizasyon komitesi üyesi, (2013).

F48.      IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Moderasyon: “Acilde Hematolojik Hastalıklar”, Antalya, (2013).

F49.      IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Moderatör: “Uluslararası Acil Tıp Paneli”, Antalya, (2013).

F50.      IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Konuşma: “Ketoasidoz ve Hiperosmolar Non ketototik Durum”, Antalya, (2013).

F51.      7th Mediterranean Emergency Medicine Congress, Konuşmacı: “Is Procalcitonin Useful in the Emergency Department? Yes”, Marseille, France, (2013)

F52.      7th Mediterranean Emergency Medicine Congress, Moderasyon: “The European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists”, Marseille, France, (2013).

F53.      Türk Periodontoloji Derneği 23. Bilimsel Sempozyumu, Konuşmacı: “Cerrahi uygulamalar sonrası acil komplikasyon ve çözümleri”, Kayseri, Türkiye, (2013).

F54.      1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Organizasyon komitesi üyesi, İstanbul, Turkey, (2013).

F55.      1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Konuşma: “Reperfusion Effects After Crush Syndrome”, İstanbul, Turkey, (2013).

F56.      1. Ulusal Afet ve Afet Eğitimi Kongresi, Moderasyon: “Afet Sonrası İlk Müdahalede Temel İlkeler”, Antalya, Türkiye, (2013).

G. Courses as trainee:

G1.  Türkiye Acil Tıp Eğitimi Projesi Eğitici Eğitimi Kursu, Antalya, 2006.

G2.   Travma ve Resusitasyon Kursu, Eğitici Eğitimi Kursu, Kayseri, 2005. 

G3.   Pennsylvania State University Emergency Trauma Care Course (PennState Acil Travma Bakım Kursu), İzmir, (2001).

H. Jobs in Scientific Publications:

H1.     Türkiye Acil Tıp Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 2004-2008.

H2.     Akademik Acil Tıp Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 2005-2010 

H3.     Fırat Tıp Dergisi, Hakemlik, (2006).

H4.    Akademik Acil Tıp Dergisi, Bölüm Editörlüğü, 2010-2013 (devam ediyor).

H5.     Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, (2010-Devam Ediyor)

I. Cites

I1        Celebi, S., Y. Acik, S.E. Deveci, İ.H. Bahcecioglu, A. Ayar, A. Demir, ve P. Durukan, “Epidemiological features of irritable bowel syndrome in a Turkish urban society”, J Gastroenterol Hepatol., 19, 738-743 (2004).

I2        Akbulut, M., Y. Ozbay., O. Gundogdu., N. Dagli, P. Durukan, E. Ilkay, ve N. Arslan, “Effects of tirofiban on acute systemic inflammatory response in elective percutaneous coronary interventions”, Curr Med Res Opin., 20, 1759-1767 (2004).

I3.      Akdur, O., P. Durukan, I. Ikizceli, S. Ozkan, ve L. Avsarogullari, “A rare complication of chlorine gas inhalation: pneumomediastinum” Emerg. Med. J., 23 e, 59 (2006).

I4.     Yurumez, Y., P. Durukan, Y. Yavuz, I. Ikizceli, L. Avsarogullari, S. Ozkan, O. Akdur, ve C. Ozdemir, “Acute organophosphate poisonings in university hospital emergency room patients”, Intern. Med., 46, 965-969 (2007).

I5.     Kavalci, C., M. Pekdemir, P. Durukan, N. Ilhan, M. Yildiz, S. Serhatlioglu, ve D. Seckin, “The value of serum tau protein for the diagnosis of intracranial injury in minor head trauma”, Am J Emerg Med., 25, 391-395 (2007).

I6.     Yurumez, Y., I. Ikizceli, E.M. Sozuer, I. Soyuer, Y. Yavuz, L. Avsarogullari, ve P. Durukan, “Effect of Interleukin-10 on Tissue Damage Caused by Organophosphate Poisoning”, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 100, 323-327 (2007).

I7.      Durukan, P., M. Yildiz, Y. Cevik, I. Ikizceli, C. Kavalci, ve S. Celebi, “Poisoning from wild mushrooms in Eastern Anatolia region: analyses of 5 year” Human & Experimental Toxicology, 26, 579-587 (2007).

I8.            Akdur, O., E.M. Sozuer, I. Ikizceli, L. Avsarogullari, F. Ozturk, S. Muhtaroglu, S. Ozkan, ve P. Durukan, “Experimental inhalation of chlorine gas produced with a different method; effects of n-acetyl cysteine on acute pulmonary damage”, Toxicology Mechanisms and Methods, 2008 Jan;18(9):739-43.
I9.     Yurumez, Y., Y. Yavuz, H. Saglam, P. Durukan, O. Akdur, S. Ozkan, ve M. Yucel, “ECG findings in acute organophosphate poisonings”, Journal of Emergency Medicine, 2009 Jan;36(1):39-42.

Doçentlik sonrası

 I10.         Kavalcı, C., P. Durukan, N. İlhan, A. Güzel  ve İK. Ömürlü, ‘’Kafa İçi Yaralanmanın Tanısında Serum MDA’nın Yeri,’’  Trakya Univ Tip Fak Derg, 2008;25:209-213.

I11.   Ozkan S, Ikizceli I, Sözüer EM, Avşaroğullari L, Oztürk F, Muhtaroğlu S, Akdur O, Küçük C, Durukan P. The effect of piracetam on brain damage and serum nitric oxide levels in dogs submitted to hemorrhagic shock. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008 Oct;14(4):277-83.

I12.         Karaca I, Durukan P, Dagli N, Yavuzkir M, Ikizceli I, Balin M. The effect of rapid blood pressure control on P-wave dispersion in hypertensive urgency. Adv Ther. 2008 Dec;25(12):1303-14

I13.   Kavalci, C., P. Durukan, M. Ozer, Y. Cevik ve  G. Kavalci, ‘’Organophosphate Poisoning due to Wheat Bagel,’’ Internal Medicine, 2009;48:85-88.

I14.    Durukan P, Ozdemir C, Coskun R, Ikizceli I, Esmaoglu A, Kurtoglu S, Guven M. Experiences with endosulfan mass poisoning in rural areas. Eur J Emerg Med. 2009 Feb;16(1):53-6

I15.         Ozkan S, Durukan P, Akdur O, Vardar A, Torun E, Ikizceli I. Does Ramadan fasting increase acute upper gastrointestinal haemorrhage? J Int Med Res. 2009 Nov-Dec;37(6):1988-93.

I16.   Curriculum Committee Chair: Roberta Petrino, Italia. EuSEM President: Gunnar Ohlen, Suecia. UEMS MJC on EM Chairman, EuSEM Immediate Past President: David Williams, Reino Unido. National Representatives: Belgium: Marc Sabbe, President, Belgian Society for Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM). Czech Republic: Jana Seblova, President, Czech Society for Emergency and Disaster Medicine (CSEDM). Estonia: Alexander Sipria, Representative, Estonian Association of Emergency Physicians (EAEP). France: Abdel Bellou, Representative, French Society of Emergency Medicine (SFMU), EuSEM Vice President. Germany: Thomas Fleischman, Representative, German Society of Emergency Medicine (DGINA). Greece: Helen Askitopoulou, President, Hellenic Society of Emergency Medicine (HeSEM), EuSEM Honorary Treasurer. Ireland: Patrick Plunkett, Representative, Irish Society of Emergency Medicine (IAEM), EJEM Editor in Chief. Italy: Roberta Petrino, Representative, Italian Society of Emergency Medicine (SIMEU). Malta: Anna Spiteri, Secretary, Association of Emergency Physicians of Malta (GMTE/AEPM). Netherlands: Pieter van Driel, Secretary, Dutch Society for Emergency Medicine (NVSHA). Poland: Ewa Raniszewska, Secretary, Polish Society of Emergency Medicine (PSEM). Romania: Raed Arafat, President, Romanian Society for Emergency and Disaster Medicine (SMUCR/RSEDM). Spain: Tato Vazquez, Representative, Spanish Society of Emergency Medicine (SEMES). Sweden: Lisa Kurland, Chair, Swedish working group on Curriculum in EM for the Swedish Society for Emergency Medicine (SWESEM). Switzerland: Joseph Osterwalder, Representative, Swiss Society for Emergency and Rescue Medicine (SGNOR/SSMUS/SSMES). Turkey: Polat Durukan, Representative, Emergency Physicians Association of Turkey (EPAT). UK: David Williams, Representative, College of Emergency Medicine (CEM), EuSEM Immediate Past-President. European Curriculum for Emergency Medicine. Emergencias, 21: 456-470 (2009).

I17.    Polat Durukan, İbrahim İkizceli, Okhan Akdur, Seda Özkan, Erdoğan M. Sözüer, Levent Avşaroğulları, Güleser Akpınar. Use of the shock index to diagnose acute hypovolemia. Turk J Med Sci 2009; 39 (6): 833-35

I18.       Akdur O, Durukan P, Ozkan S, Avsarogullari L, Vardar A, Kavalci C, Ikizceli I, ‘Poisoning severity score, Glasgow coma scale, corrected QT interval in acute organophosphate poisoning, Hum Exp ToxicolDOI: 10.1177/0960327110364640. 

I19.         Kavalcı, C., A. Güzel, M. İnal, P. Durukan, S. Karasalihoğlu, G. Kavalcı, Y. Çevik, N. Sut and MB. Sayhan, ‘’Poisoning From Wild Mushroom in Trakya Region: Analyses Of 7 Years,’’ Hong Kong Journal of Emergency Medicine, 2010;17:341-346, 
I20.   Kavalci, C., H. Genchallac, P. Durukan ve Y. Cevik, ‘’ Value Of Biomarker-Based Diagnostic Test in Differential Diagnosis of Hemorrhagic-Ischemic Stroke,’’ Bratislava Medical Journal, 2011;112:398-401

 

 

 • 24.05.2022
 • Bu içerik 1135 defa okundu