Check-Up uzmanımızla görüşün.

Gamze Karaduman

05306627152   
WhatsApp

İç Hastalıkları Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Nörolojik Muayene
Diyetisyen Muayenesi 
Açlık Kan Şekeri
LDH
GGT
ALP
ALT
AST
Anti -HCV
Anti-HIV
Anti HBS
CRP
Kreatinin
ASO
RF
Sedimantasyon
TSH
T3
T4
Vitamin B9 (folik asit)
BUN
Gaitada Gizli Kan
HBsAg
Hemogram (18 parametre)
PAP Smear alınması ve Değerlendirmesi
CEA
HbA1C
Kalsiyum
Tam idrar Analizi
Total Kolesterol
HDL
LDL
VLDL
Trigliserit
Vitamin D
Ürik Asit
VIT -B12
EKG
Kranial MR
Ekokardiyografi
EFOR Treadmill
Kemik
Dansitometresi tüm Vücut 
Dijital Mamaografi iki taraflı
US,Meme, İki taraflı
Bilateral Karotis
Doppler USG (Ultrasonografi)
Tüm Batın USG (Ultrasonografi)
Tiroid USG
PA AC grf (Tekyönlü Akciğer Grafisi)

  • 24.09.2021
  • Bu içerik 269 defa okundu