Check-Up uzmanımızla görüşün.

Gamze Karaduman

05306627152   
WhatsApp

İç Hastalıkları Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
Sedimantasyon 
Hemogram (18 parametre)
Hemoglobin A1 C
Kan şekeri ölçümü
Kreatinin
Ürik Asit
VİT-D
Vitamin B9 (folik asit)
Vitamin B12
TSH
T4, serbest
Kolesterol, total
Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL
Trigliserit
AST
ALT
ALP
GGT
Tam idrar Tetkiki
Gaitada Gizli Kan
PSA, total
CEA
Us, tüm abdomen
Akciğer Grafisi (Tek Yön)
Kardiovasküler stres testi (EFOR)
EKG
Transtorasik ekokardiyografi

  • 24.09.2021
  • Bu içerik 239 defa okundu