Çölyak Deyip Geçmeyin

Çölyak Deyip Geçmeyin

Çölyak hastalığı genetik olarak duyarlı bireylerde gluten alımının tetiklediği çeşitli derecede ince barsak hasarı ve çeşitli klinik bulguların kombinasyonu ile karakterize immun aracılıklı sistemik otoimmün bir hastalıktır.

Çocuklarda Geçmeyen Öksürük veya Nezle Alerji Olabilir

Çocuklarda Geçmeyen Öksürük veya Nezle Alerji Olabilir

Astım hastalığının, akciğerdeki hava yollarının daralması nedeniyle meydana gelen bir hastalıktır. Hava yollarının daralması sonucunda akciğerlere giren havanın akciğerden çıkması zorlaştığı için astım atağı sırasında öksürük, göğüste sıkışma-baskı hissi, hırıltı (hışıltı), nefes darlığı, hızlı nefes alıp verme şikayeti olabilmektedir. Ataklar arasında hastalar tamamen iyi olabilir veya kısmen şikayetler devam edebilir.

Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Doğru Tanı ve Tedavi

Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Doğru Tanı ve Tedavi

Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucunda ortaya çıkar. Akciğer kanseri sıklıkla bir akciğerde tek odaktan gelişmeye başlar. Ancak aynı zamanda birden fazla odaktan gelişim de söz konusu olabilir. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Grip mi? Corona mı?

Grip mi? Corona mı?

COVID-19 Pandemisi ile birlikte hastalığın tanısı için laboratuvar testleri büyük önem kazanmıştır. Hastalara tanı konulup hızlıca tedaviye başlanması, tanı konulan hastanın kendisinin ve temaslılarının izole edilmesi ve ülke çapında vaka dağılımının belirlenmesi için tanı testleri kulanılmaktadır.

Kan Kanseri Tedavi Edilebilir

Kan Kanseri Tedavi Edilebilir

Lösemi en sade ifadesiyle kan kanseri olarak ifade edilebilir. Kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin çeşitli sebeplerden dolayı gelişiminin duraklaması ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşan kan kanseri öncelikli olarak kemik iliğine ve daha sonra da tüm organlara yayılabilir.

Serebral Palsi’de Multi Disipliner Yaklaşım

Serebral Palsi’de Multi Disipliner Yaklaşım

Serebral Palsi (SP), gelişmekte olan beyinde intrauterin dönemde veya yaşamın ilk aylarında oluşan lezyon ya da zedelenme sonucu gelişen, ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğudur.

Takıntı Bozukluğu

Takıntı Bozukluğu

Hemen herkes günlük hayatında sıkça karşılaştığı bazı konular hakkında, endişe, evham ve takıntılara sahip olabilir.

Erken Ergenlik Sorun Olabilir

Erken Ergenlik Sorun Olabilir

Endokrinoloji hormon bilimidir. Hormonlar insanın, normal büyümesi, gelişmesini ve hayatını devam etmesi için gerekli tüm organların birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlar.

Otizm İşaretlerini Dikkate Alın

Otizm İşaretlerini Dikkate Alın

Otizm spektrum bozukluğu, genellikle yaşamın ilk üç yılında sosyal etkileşim becerilerinin gelişimindeki eksiklikler ile ortaya çıkan beynin gelişimsel bir bozukluğudur.

Endometriozis (Çikolata Kisti)

Endometriozis (Çikolata Kisti)

Rahim iç tabakasında her ay adet döngüsü ile yenilenen " Endometrium" adını verdiğimiz tabakanın, rahim dışında yerleşmesi Endometriozis olarak adlandırılmaktadır.